Koncesjonowana Agencja Ochrony

Kamir - Koncesjonowana Agencja Ochrony

Świadczymy kompleksowe usługi z zakresu ochrony fizycznej i monitorowania systemów alarmowych.

Działamy w oparciu o przepisy: Ustawy o ochronie osób i mienia z dnia 22 sierpnia 1997 r. oraz na podstawie wydanej przez MSWiA koncesji Nr L-0115/09 z dnia 22 maja 2009 r.

Systemy ochrony tworzymy indywidualnie dla każdego obiektu, uwzględniając jego specyfikę oraz faktyczne potrzeby klienta. Podstawą do sporządzenia planu ochrony jest wykonanie przez naszych specjalistów wizji lokalnej. Główny nacisk kładziemy na jakość i solidność świadczonych usług, dlatego też wszyscy pracownicy, bez względu na szczebel organizacyjny, posiadają odpowiednie przeszkolenie, a ciągłe podnoszenie przez nich kwalifikacji zawodowych daje gwarancję skuteczności i efektywności podejmowanych działań. Nasi pracownicy są sprawdzani pod względem niekaralności oraz dotychczasowej pracy zawodowej, wyróżniają się wysoką kulturą osobistą i walorami psychofizycznymi.